Pühapäevakool lastele


Laagri pühapäevakoolis toimuvad igal pühapäeval tunnid kahes grupis:

Eelkooliealised (3-6a) – õpetajad Mare Võting, Marilill Roosimaa ja Ülle Kalvik
Kooliealised (7-11a) – õpetajad Margarita Pugri ja Tähti Siinmaa

1x kuus toimub poisteklubi (Tõnis Roosimaa) ja tüdrukute klubi (Tähti Siinmaa).

Pühapäevakool toimub jumalateenistuste ajal, pühapäeviti algusega kell 12.00.
Alguses koguneme kõik koos suurde saali, kust lapsed hiljem oma vanuserühma lähevad.