Olla sinu ligiolus

Olla Sinu ligiolus
istuda Su jalge ees,
ümbritsetud armastusest taevasest.
Olla Sinu lähedal ja kogeda Su armuväge,
mis tervendab ja terviklikuks taas mind teeb.

Seda igatsen, seda palun ma,
olla Sinu ees Sinu lapsena.
Saada muudetud, olla täidetud
:,:Sinu armastusega,
mis kõik haavad tervendab,
Sinu pühadusega,
mis mu elu puhastab.:,: