Ülistan Sind

Ülistan Sind,
südamest ma,
kiidan Sind ma,
kõigest mu väest, kõigest väest.
Otsin Sind ma,
päeval ja ööl,
järgin Sind ma,
kõigil Su teil, kõigil teil.

ref
Sulle kuulub kõik mu kiitus,
Sulle kuulub kõik mu ülistus.
Ainult Sind ma soovin kiita,
ainult Sind ma ülistan.

Kummardan Sind,
Kuningas suur,
kuulan Sind ma,
annan Sul kõik, Sulle annan kõik.
Igatsen Sind,
näha Su au,
usaldan Sind,
Sind teenin ma vaid,
teenin ainult Sind.