Ülistan Issandat

Ülistan Issandat
kõigest südamest ja väest,
mina kuulutan kõiki Sinu imetegusid,
laulan kiitust Su nimele!

Ülistan Issandat
kõigest südamest ja väest,
mina rõõmustan, hõiskan sinu sees,
halleluuja!