Täida meid

Elav vesi, elu leib
Täida meid, täida meid
Jeesus, mu südant avarda
Jeesus, mu meeled ava Sa
Jeesus, mu elu laienda
Jeesus, vaid Sinus täidetud saan

Sa oled Kristus me pääste tee
Sa oled Pühavaim, kes elab me sees
Sa oled tõde eluallikas
Sa oled leib, vaid Sinus täidetud saan