Tahan järgneda Sul

Tahan järgneda Sul
haljastel aasadel, laulda seal Sul halleluuja.
Tahan järgneda Sul
sügavais orgudes. Laulda ka seal
Halleluuja.

Ka siis, kui on pime,
ka siis, kui on org,
tahan laulda ma Sulle,
tahan tuua Sul au.
Ka siis, kui on pime,
ka siis, kui on org,
tahan laulda ma Sulle,
tahan olla Su lähedal.

Püha Jumal
oled väärt minu kiitust,
väärt kogu au,
Jumal hea!
Püha Jumal
Sulle kuulub mu kiitus,
kuulub kõik au
Sinule