Ta on Issand

Ta on Issand, Jeesus on Issand,
Tema peab valitsema!
Ta on Issand, Jeesus on Issand,
Temale kuulub kõik au!
 
Vaiki nüüd. Risti Issand lähedal on
Sinu eest suri Ta,
Temale kuulub kõik au.