Kõik uueks lood

Särav arm, nii võrratu, uus päev on käes, mis elu toob
Jeesus, Su arm, see taastab meid
Risti peal Sa võtsid süü,
Su õiglus, see meil kuulub nüüd
Jeesus, Su arm, see taastab meid

Sina kõik uueks lood,
Su vägi saab meid tõsta
Sina kõik uueks lood,
armastus saab meid päästa
Me lootus ei kao,
sest Sa kõik uueks lood

Haavad kõik ja valu ka
Su risti all on Kolgatal
Päästja, Su arm, see taastab meid
Meid nõrkuses teed tugevaks,
käe ulatad, meid juhid taas
Päästja, Su arm, see taastab meid

Meie tuhast ilu tärkab,
igavene lootus ärkab
Meid uueks oled loond,
nüüd kiitust Sulle toon