Kõik uueks lood

Särav arm, nii võrratu
Uus päev on käes, mis elu toob
Jeesus, Su arm, see taastab meid
Risti peal Sa võtsid süü
Su õiglus, see meil kuulub nüüd
Jeesus, Su arm, see taastab meid

Sina kõik uueks lood
Su vägi saab meid tõsta
Sina kõik uueks lood
Armastus saab meid päästa
Me lootus ei kao,
sest Sa kõik uueks lood

Haavad kõik ja valu ka
Su risti all on Kolgatal
Päästja, Su arm, see taastab meid
Meid nõrkuses teed tugevaks
Käe ulatad, meid juhid taas
Päästja, Su arm, see taastab meid

Meie tuhast ilu tärkab
Igavene lootus ärkab
Meid uueks oled loond
Nüüd kiitust Sulle toon