Issand Su armastus II

Issand, Su armastus
on päästnud mind ja hoidnud mind.
Igal hommikul tean, Sa oled siin.
Kõrgemal hirmudest ja kahtlustest mind asetad,
võin seista kindla kalju peal.

Sinu käest tuleb elu, mida igatsen.
Su käes on tuli puhastav.

Su ees seisan täidetud imetlustundest, kui näen
Sinu auhiilgust väes.
Mu olemismõtte Sa avad
mind kutsudes nüüd
ja Sul sirutan end.