Ava oma suu

Ava oma suu, et ülistada Jumalat.
Ava oma suu, et rääkida Ta Sõna.
Ava oma suu ja kiida Jumalat.
Ava oma suu ja too ohvriks tänu
Jeesusele, me Päästjale.

Täna Jumalat, Ta kinkis sulle elu.
Kiida Jeesust, Ta suri sinu eest,
et sa võiksid siin rahus elada.
Ava oma suu ja too ohvriks tänu
Jeesusele, me Päästjale.